Frequently Asked Questions

Da li je moguće konfigurirati eduroam i StuDOM usluge korištenjem Network Managera na Linux operacijskom sustavu?
Last Updated 4 years ago

Da, Network Manager omogućava konfiguriranje svih potrebnih parametara za rad eduroam i StuDOM usluge. Na slici u nastavku prikazane su potrebne postavke. Pri konfiguriranju StuDOM usluge postavke je potrebno primjeniti na Ethernet sučelje.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!