Frequently Asked Questions

Kako ukloniti mrežni profil?
Last Updated 4 years ago

Android:

 1. Otvorite postavke bežičnih mreža.
 2. Main menu > Settings > WiFi
 3. Iz liste mreža pritisnite i držite naziv mreže koju želite ukloniti, pojavit će se izbornik u kojem pritisnite "Forget network".
Chrome OS

Mrežne profile možete ukloniti samo ako ste pohranjeni kao vlasnik uređaja.

 1. Prijavite se u uređaj sa korisničkim računom koji je pohranjen kao vlasnik uređaja.
 2. Pritisnite na statusno područje u donjem desnom kutu, gdje se pojavljuje slika vašeg korisničkog računa.
 3. Odaberite "Settings".
 4. U dijelu “Internet connection”, odaberite izbornik "Wireless network".
 5. Odaberite "Preferred networks".
 6. Prijeđite preko mreže koju želite ukloniti i pritisnite X.
iOS

 1. Otvorite "Settings > WiFi".
 2. Odaberite plavu strelice desno od naziva mreže koju želite izbrisati.
 3. Pritisnite gumb "Forget this network".
Napomena: Morate biti u dometu signala mreže kako biste ju mogli obrisati.

Linux

 1. Obrišite mapu koja je stvorena pri pokretanju skripte preuzete s installer stranice.
Mac OS X

 1. Pronađite i kliknite na ikonu bežičnih mreža/Airport u gornjem desnom uglu.
 2. Odaberite "Open Network Preferences".
 3. Odaberite "WiFi" u izborniku s lijeve strane.
 4. Odaberite "Advanced" u donjem desnom uglu.
 5. Odaberite mrežu koju želite izbrisati.
 6. Pritisnite na — ikonu za brisanje odabrane bežične mreže.
Windows XP, Vista, 7

 1. Deinstalirajte klijentski softver.
 2. Ponovno pokrenite (restart) računalo.
Windows 8

 1. Pritisnite Windows Key + C kombinaciju tipaka ili pomaknite kursor miša do desnog ruba ekrana kako bi se pojavio Windows 8 "Charm Bar".
 2. Odaberite "Settings" ikonu (simbol zupčanika u "Charm Bar"-u)
 3. Odaberite "Available" ikonu u izborniku. (Ukoliko ste spojeni na bežičnu mrežu, umjesto ikone "Available" prikazat će se naziv mreže na koju ste trenutno spojeni.)
 4. Pronađite željenu bežičnu mrežu i pritisnite desnu tipku miša na njenom imenu.
 5. Odaberite "Forget this network". (Ukoliko se ova opcija ne pojavi, uređaj nema pohranjen mrežni profil za tu bežičnu mrežu. Odnosno tretira se kao potpuno nova mreža.)

Please Wait!

Please wait... it will take a second!