Frequently Asked Questions

Kako doći do detaljnog zaglavlja e-mail poruke?
Last Updated 4 years ago

Prijavljujete li bilo kakav incident vezan uz elektroničku poštu, kao što je npr. prijem poruke s virusom ili spamom, za pravilnu prijavu incidenta bit će vam potrebno potpuno zaglavlje poruke. Sam sadržaj "From:" polja nije dovoljan za ispravnu identifikaciju pošiljatelja sporne poruke budući da je on sam najčešće krivotvoren.

U nastavku su navedene kratke upute koje će vam pomoći da dođete do zaglavlja poruke kod nekoliko popularnijih mail klijenata.

  • Outlook Express - U listi primljenih poruka desnim klikom na spornu poruku aktivirajte padajući izbornik te u njemu odaberite "Properties". Pojavit će se kartica na kojoj odaberite "Details". U tekstualnom okviru se nalazi zaglavlje poruke elektroničke pošte. Kliknite desnim gumbom bilo gdje unutar okvira. U padajućem izborniku odaberite "Select all". Tekst zaglavlja će se zatamniti. Ponovo kliknite desnim gumbom bilo gdje u tekstu i ovoga puta u padajućem izborniku odaberite "Copy".
  • Mozilla Thunderbird - U listi primljenih poruka klikom označite spornu poruku. Na tipkovnici istovremeno pritisnite "Ctrl" i "U". Otvorit će se novi prozor koji će osim poruke sadržavati i njeno cjelokupno zaglavlje.
  • Eudora - U listi primljenih poruka dvoklikom na sporni mail otvorit ćete ga u zasebnom prozoru. Prikazana poruka ne sadrži cjelokupno zaglavlje. Da biste ga vidjeli kliknite na ikonu na kojoj piše "Blah blah" uslijed čega će se na početak poruke dodati i cjelokupno zaglavlje.
  • Gmail webmail servis - Nakon što otvorite spornu poruku u liniju gdje se nalazi ime pošiljatelja, pored gumba kliknite na strelicu. Nakon što vam se otvori meni odaberite "Show original" koji će vam otvoriti novi prozor sa zaglavljima e-mail poruke.
  • Netscape Mail 6 - Odaberite poruku, iz izbornika View odaberite opciju Headers -> All . U prozoru poruke pojavit će se zaglavlje poruke te potom klikniteikonu Forward ili iz izbornika Message odabreite opciju Forward.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!