Frequently Asked Questions

Kako mogu postaviti / izmijeniti svoju sliku na portalu?
Last Updated 4 years ago

Svoju sliku možete postaviti / izmjeniti na sljedeći način:1. Otvorite i prijavite se na stranicu portala.

2. Odaberite ikonu kao sa slike smart x

3. U polju kao sa slike smartx2 odaberite fotografiju s vašeg računala koju prethodno morate smanjiti na zadanu veličinu 278 x 300 px .4. Kliknite "spremi"

Please Wait!

Please wait... it will take a second!