Dobrodošli u sustav za podršku

Za prijavu koristite skraćeni oblik AAI@EduHr korisničke oznake (dio ispred "@uniri.hr").

Korisnička podrška dostupna je od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

Korisnici zahtjeve prema SIC-u podnose na jedan od sljedećih načina:
- slanjem poruke sa službene E-mail adrese na e-mail adresu čime se zahtjev automatizmom unosi u sustav za podršku
- popunjavanjem obrasca putem web sučelja na adresi https://sic.podrska.uniri.hr
- telefonskim pozivom na broj 265-869 u slučaju nedostupnosti službenog E-maila i web sučelja.

Sveučilišni informatički centar
Sveučilište u Rijeci